Jesteśmy specjalistami systemu SAP, którzy po wieloletniej karierze w dużych spółkach informatycznych, poczuli pragnienie oferowania swoich kompetencji w innej formule, bardziej elastycznej, jeśli chodzi o formę organizacyjną i bardziej zaawansowanej, jeśli chodzi o złożoność realizowanych projektów SAP.

Wynajmując ekspertów SAP z UpTime ERP zyskujesz:

  • zespół kilkunastu certyfikowanych SAPowców [Senior SAP Consultant]
  • bezpośredni kontakt z ekspertem SAP realizującym Twój projekt
  • ograniczone formalności i szybką ścieżkę procedowania, od przyjęcia zapytania, do uruchomienia prac nad projektem
  • dostęp do zasobów niezależnych ekspertów, freelancerów SAP o interdyscyplinarnych kompetencjach i wiedzy
  • wysoką świadomość biznesową i podejście efektywnościowe
  • wyobraźnię, która w połączeniu z dociekliwą analityką i zebranym doświadczeniem pozwala nam projektować unikalne dedykowane rozwiązania
  • transfer wieloletnich doświadczeń w projektowaniu rozwiązań dostosowanych do specyfiki danego podmiotu lub sektora na bazie rozwiązań SAP: MM / WM / SD / FI / CO / PP / QM
  • wszechstronne, wielobranżowe kompetencje [logistyka, sprzedaż, finanse, produkcja, transport, gospodarka magazynowa]
  • doświadczenie w realizacji międzynarodowych wdrożeń SAP
  • ekspertów SAP posługujących się językiem angielskim i niemieckim

Zespół UpTime ERP

Eryk Krysztofiak

Partner Zarządzający
Senior FI/CO Consultant

Maciej Kromolicki

Partner Zarządzający
Senior SD/MM Consultant

Hubert Krysztofiak

Partner Zarządzający
Senior FI/CO Consultant

Monika Strzępa

Business Development Manager

Marta Andre

Sales Support Specialist

Agata Maksymowicz

Marketing & Administration Specialist

Agnieszka Biegała

Controlling Manager

Filip Krzyśka

IT Support

Mateusz Łaskawiec

Recruiter